Home / Norske bilmerker

 

Norske bilmerker er det ikke så veldig mange av, men det som er overraskende når man ser nærmere på norsk bilproduksjons historie, er at Norge er et land der det har vært mange gode ideer og potensielle markedssuksesser.

Norsk bilhistorie kan sies å ha startet i 1883, da Paul Henning Irgens drømte om å lage en motorisert drosje til en utstilling. På grunn av pengeproblemer ble denne ideen dessverre ikke realisert. Denne motoriserte drosjen kunne ha vært den første bilen i historien. I tiden som gikk, har det vært mange utprøvninger og tester for å kunne lage en bil. En kortlevd, men god idé kommer fra Automobilverkstedet på Gjøvik. Her hadde H.C. Bjerring en idé om å skape en bil som var skreddersydd for norske værforhold. Veiene i Norge ble nemlig så smale om vinteren at vanlige biler ikke kom frem. Bjerring ville dermed forbedre bilen ved å plassere ski der forhjulene stod til vanlig. Om denne bilen hadde blitt realisert, hadde føreren sittet over bakhjulene som drev bilen fremover, og motoren ville ha sittet mellom forhjulene og sjåføren. Denne knakende gode ideen fikk dessverre aldri se dagens lys på grunn av bedre ploger som utvidet veiene om vinteren.

Selv om det aldri har vært noe å si på pågangsmotet, kreativiteten og interessen for biler i Norge, så er det ikke mange kjente norske bilmerker på markedet i dag. Det har dog vært gode forsøk. Som Mustad-bilene. Det var den bilinteresserte forretningsmannen Hans Clarin Hovis Mustad som tok initiativ til produksjonen av to eksemplarer av Mustad-bilen. Den første, som ble produsert i 1917, gikk under navnet «Giganten», og grunnen var at bilen hadde seks hjul og i det hele tatt var svært stor. Bil nummer to, som ble produsert i 1935, gikk under navnet «Egoisten», og grunnen var at denne bilen, i motsetning til «Giganten», var en veldig smal bil med plass til bare en person på setet.

Norge

Troll

På 50-tallet kom «Troll», og dette er kanskje den mest kjente bilen fra Norge, hvis man ser bort ifra Il Tempo Gigante. Troll hadde potensial til å kunne klare seg, og det var høye ambisjoner om å produsere 2000 Troll-biler i året. Troll-bilen hadde et karosseri som var fremstilt av glassfiberarmert polyester, noe som gjorde bilen var mer enn 130 kilo lettere enn tilsvarende biler. Glassfiberen hadde også den fordelen at den ikke rustet, og produksjonen var enklere. I tillegg var det ingen andre biler som benyttet seg av dette materialet på denne tiden. Dessverre gikk selskapet konkurs etter at det bare ble solgt 15 biler på det norske markedet i 1958. Grunnen var at Norge hadde inngått en avtale med Øst-Europa om å kjøpe biler som var produsert der, i bytte mot at de kjøpte fisk fra Norge. Siden myndighetene hadde gjort det klart at de ikke på noen måte kom til å støtte produksjonen av Troll, trakk dessverre alle investorene seg.

I 2008 dukket det opp et nytt håp for bilproduksjon i Norge, da Think-bilen kom på markedet. Denne ble produsert ved et norsk elbilselskap, men på grunn av hard konkurranse ble selskapet begjært konkurs allerede i 2011.