Bil i Norge

Norge er et langstrakt land der store avstander er en normalitet. Derfor er det nødvendig for store deler av befolkningen at man har en bil for å kunne fortsette å bo på landet, men for at man samtidig kan ha mobilitet nok til å komme seg til jobb og på butikken.

Norge er et land med en kystlinje på 25 148 km og et areal på 365 246 km². Samtidig er antall innbyggere bare litt over 5 millioner. Det vil si at i hele Norge er det like mange mennesker som i en halvstor by i India eller Kina. Derfor er det ikke rart at det til tider er langt mellom husene. I Norge er det av den grunn viktig å kunne kjøre bil for å leve et normalt hektisk liv, og fremdeles kunne bo på landet. Et utbredt og utviklet kollektivsystem er selvfølgelig også essensielt, men i en hverdag der barn skal hentes, mat skal kjøpes, og man i tillegg skal pendle frem og tilbake fra jobb, er det ofte praktisk talt umulig ikke å ha bil i Norge. Hvis man legger til at Norge er velsignet med et variert og uforutsigbart vær, er forståelsen stor for at bilen er en god venn.

Bare tanken på å være avhengig av fastsatte rutetabeller og bare kunne handle det man selv klarer å bære, vil få mange nordmenn til å fnyse bare av ideen. Rent praktisk er det også dessverre – i store deler av Norge – et nesten ikke-eksisterende kollektivtransporttilbud. For å holde landet vårt bebodd på selv de rareste og mest utilgjengelige steder er det viktig at gode veier blir opprettholdt, slik at bilkjøring kan være et godt hjelpemiddel i en stresset hverdag.

 
 

Familje, fritid og yrke

For foreldre er bilen et viktig bidrag for å kunne gi barna en god oppvekst. Det er mange barn som vokser opp langt fra andre barn og langt fra skole og fritidstilbud. I Norge, der sykling er en prøvelse mer eller mindre halve året, vil bilkjøring gi barna tilgang til de samme aktivitetene som barn som bor i mer tettbefolkede strøk.

Når man ikke er så heldig at man har en nærbutikk, vil det å ha en bil også muliggjøre større innkjøp på en gang. Ved å handle inn stort et par ganger i måneden effektiviserer man matinnkjøpene samtidig som man senker antall kjørte mil. Bilen sørger for en fleksibel og sikker hverdag for familiene ved at den alltid er tilgjengelig.

I mange yrker er bilen en selvfølge, som for håndverkere og yrkessjåfører, men det som ofte blir underkommunisert i diskusjoner om forurensing og bilkjøring, er at en stor del av innbyggerne i Norge må reise langt hver dag for å komme på jobb. Grunnen er at jobbmulighetene ofte er sentralisert, samtidig som prisene for boligene sentralt er betraktelig høyere enn i utkanten.

Heldigvis er bilen med på å hjelpe tusenvis av mennesker til og fra jobben, butikken, fritidsaktivitetene og skolen hver dag. Et fredelig liv på landet er på den måten synonymt med å ha en bil til disposisjon.